PSA ÇALIŞMA PRENSİBİ

PSA OKSİJEN ve AZOT JENERATÖRLERİ ÇALIŞMA PRENSİBİ
 
PSA prensibi ile çalışan oksijen ve azot jeneratörleri şartlandırılmış basınçlı hava ile çalışır. Her jeneratörde bulunan adsorber tanklarından önce birine basınçlı hava beslenir. Basınçlı hava tankın içinden geçerken havadaki azot (oksijen üretilecekse) veya oksijen (azot üretilecekse) adsorber madde tarafından tutulur. Bu sayede tank çıkışında azot veya oksijen gazı saflaşarak çıkar.
Tankın içindeki adsorber madde doygunluğa ulaşınca hava beslemesi diğer tanka yapılmaya başlanır. Doygunluğa ulaşmış adsorber madde ani basınç azalması ile tutuğu azot veya oksijeni havaya bırakır ve yeniden üretim yapmaya hazır hale gelir. Üretilen gazın az bir kısmı bu jenerasyonda kullanılır. Adsorber maddenin kendini temizlemesi için hiçbir yardımcı maddeye ihtiyacı yoktur. Bu döngü 7 gün, 24 saat devam eder.
 
PSA sistemi çalışma prensibi